TimTam OÜ tutvustus.

Arboristi tööd: kõrghaljastuse hooldamine, ohtlike puude mahavõtmine kasutades ronimisvarustust. (Vajadusel ka tõstukit) Puude tervisliku seisundi hindamine, dendroloogilise inventuuri teostamine. Noorte puude istutamine ja hooldamine.

Kändude freesimine.

Aedade hooldus: istutame, pügame, rohime, kujundame. Hekkide pügamine. Õhutame muru ja uuendame murupinda. Ohtlike puude mahavõtmine ja muud arboristi tööd.

Niitmistööd: muruniidukiga, trimmeriga, traktoriga. Samuti lõikame võsa ja niidame suuremaid rohupindasid.

Lumetõrje tööd katustelt.

Töid teostavad inimesed kellel on vastav väljaõpe ja kutsetunnistus.

Omame kindlustuse kaitset nii töötajatele kui tehtavatele töödele.