Arboristi tööd: parkmetsade ja haljastute hooldustööde planeerimine ja teostamine. Dendroloogilise inventuuri teostamine. Noorte puude istutamine ja istutusjärgne hooldamine. Põlispuude tervisliku seisundi hindamine ja vajadusel puuhooldus. Kahjustatud puude hooldamine. Ohtlike puude mahavõtmine kasutades ronimisvarustust või tõstukit.

Kändude freesimine.

Aia hooldus- niitmine, rohimine, väetamine, istutamine, lõikamine. Hekkide pügamine.

Murupindade hooldus- (ka uute murupindade rajamine), uuendamine, niitmine, trimmerdamine.

Heinamaade hooldusniitmine ja korrashoid.

Katused- lume ja jääpurikate eemaldus.

Võsalõikus.

Viljapuude ja -põõsaste hoolduslõikus.